Mas Gener

Vist: 4073

Citat com a Mansum Ianuarii

El dia 17 de maig de 1269, Bernat Gener de Vilaür, es fa home propi de la cambreria de Sant Daniel per raó del mas, per 310 sous que rep de l'esmentat monestir.

(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 202)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )