Mas Alenyà

Vist: 4399

Entre les capbrevacions fetes als anys 1777 i 1778 a favor de Salvador de Caramany, com a senyor de l'Alberg de Corçà, hi consta la de Paulí­ Alenyà, pagès del mas Alenyà.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )