Mas Cendra

Vist: 4357

Mas Cendra (Estanyol) Casa pairal de la Branca Familiar "CENDRA" d'Estanyol.

El mas Cendra és un edifici dels segles XVI-XVII  d'importància considerable. La finca és molt extensa, queda situada en un vessant del puig del seu nom, on s'hi troba un jaciment ibèric dels segles IV-III aC. Al cim del turó hi ha una torre de base rectangular utilitzada per comunicar-se amb altres torres de guaita.

El mas Cendra és considerat dels mes antics de la rodalia. Hi ha notí­cies del religiosos Pere i Joan de Cendra, nascuts en aquesta pairalia, el primer dels quals fou prior del convent de Santa Caterina de Barcelona l'any 1270 i amic personal del rei Jaume I.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)