Mas Soler

Vist: 3495

El 26 de març del 1556, a Girona, davant el notari Miquel Jeroni Capmany, Joan Culubret i Bartomeu Soler, propietaris dels masos  Culubret i Soler, de Biert, prometen a Sebastià Miralles, beneficiat de la mateixa parròquia, el pagament del delme dels mateixos masos.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 23, núm. 153.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)