Mas Pera

Vist: 3287

El 12 d'abril del 1246, Gueraua, vidua de Dalmau de Biert, en escollir sepultura a Sant Daniel fa donació dels masos  Puig  i  Font i de la  borda Noguera, de Borgonyà i de drets que té als masos  Vila i  Rodó  de Pujarnol i als masos Palol i  Pera de Biert.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 20, número 89, pàgina 151)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)