Mas Musqueres o Mosqueres

Portal Gironí
Vist: 3393

Surt esmentat com a Mansum Muscheris. Devia estar situat pels verals de sota la Torre Desvern1.

El 2 de Juliol del 1214, l'abadessa Agnès de Sant Daniel assigna a la infermeria del monestir els masos Mosqueres del Celrà,  Abadenques de Palol d'Onyar, Noguera de Beuda,  Enge de Sant Joan de Mollet i Conc de Beuda, adquirits per les monges Estefania i Maria de Palera, que han invertit en ells 2040 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 82)2

El 2 de febrer del 1238, Ramon , abat de Sant Feliu de Girona, cedeix a Berenguera de Palera, monja de Sant Daniel i a aquest monestir, els seus drets sobre Gironès i Berenguer de Mosqueres, originaris del mas Preses de Celrà
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 121, còpia: llibre 22, número 15 pàg. 44)2

El 4 de setembre del 1268, Andreu, fill de Guillem Bosser, de Celrà, es fa home propi de Cecí­lia, priora de Sant Daniel, que té el lloc de la infermeria del monestir, per raó del mas Mosqueres de Celrà.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 199)2

Possiblement aquest mas, juntament amb el mas Escalina, pertanyien a les terres que la comtessa Ermessenda va donar per la fundació del monestir de monges benedictines de Sant Daniel, el segle XI1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.
2 Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)