Mas Moler del Portal o mas Fuster

Portal Gironí
Vist: 3895

Anomenat també Mas Fuster, el mas Moler del Portal és una heretat originada en edat moderna, almenys amb aquest nom. El casal dels Moler del Portal és el que avui es coneix com Can Mayola, al carrer Dr. Romagós, on destaca en l'estreta façana una magnífica porta dovellada i finestral goticitzats. Per inscripció feta pel picapedrer descobrim a Pere Moler com un dels seus propietaris.

De ben segur, el complement adverbial del cognom amb el del Portal es deu al lloc d'ubicació, al costat d'una de les entrades portalades a la vila emmurallada medieval. Recordem que el vial que parteix d'aquest punt i s'enlaira cap al de les Roques s'anomena encara carrer de la Muralla.

Pertanyia al casal tota la peça de terra de forma triangular que afronta per sota amb el camí d'Orriols i per dalt amb el d'anar a la font d'Alzina. El segle XIX, en mans dels Guinart de Palagret, fou parcel·lada i va permetre la construcció de tota la filera de cases que hi ha fins a arribar a l'esmentada font: Cal Gripau, cal Maco, Cal Carreter i Can Mitjà o Casanovas.

L'heretat Moler del Portal es formà a partir del segle XVI, censada per la Pabordia de Juny de la catedral. La primera referència del cognom Moler ens la dóna el fogatge de 1497. Pel de 1553 sabem que Pere Moler del Portal gaudia dels beneficis reconeguts a l'estament militar. Ben aviat aconseguiren un important patrimoni, ja que trobem Joan Moler del Portal com a venedor de terres del mas Geli (més tard Can Prat de la Vila) a favor del col·legi dels Jesuïtes de Sant Martí Sacosta, l'any 1672 (AHG. Fons patrimonial Veray)

En el segle XVIII els titulars del mas portaven per cognom el de Fuster i així trobem que Salvi Fuster n'era el propietari el 1749, encara que no hi vivia (AHG. Fons de l'Ajuntament de Celrà. Relació cadastral del 1749). Pel que constatem a partir del cadastre de 1749 (Idem. Repartiment del cadastre de 1749) el patrimoni dels Moler del Portal era un dels més importants de Celrà de l'època. A les acaballes del divuitè, n'era pubilla Margarida Ginesta Fuster, la qual esposà amb l'hereu Guinart de Palagret1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)