Mas Llor

Portal Gironí
Vist: 3397

Segons consta a l'Arxiu Diocesà de Girona, en els Pergamins de Sant Feliu de Girona, el mes de desembre de 1315, Pere Llor, fa heretament del mas Llor, que heretà del seu pare Berenguer i que té per la pabordia de Juny de Sant Feliu i l'Almoina, a favor del fill que ha tingut amb Ermessenda, anomenat -com l'avi- Berenguer de llor. Aquest mas, almenys en la seva denominació, desaparegué en el segle XIV, possiblement a causa de la pesta1.

1 Els castells i masos de Celrà, per Lluís Camps i Sagué. Taller d'Història de Celrà.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)