Can Vinyals

Vist: 4878

Mas Vinyals (Flaçà)Situat al costat de la carretera de Sant Llorenç de les Arenes i a un quilòmetre del nucli antic de Flaçà.

D'aspecte noble i senyorial, presenta diferents etapes constructives.

Consta de tres vivendes: la residència dels propietaris, la del majordom i la dels masovers.

La Capella de l'any 1718, està dedicada a la Mare de Déu del Carme. A la porta de la capella, es pot llegir la següent inscripció: "EGO D·LGENTES MEDI/GO ET QUI MANE VI·GLANT AD MEINVENEN PROV 8 JOSPHI VINYAS VEGUER ME FIERT FESIT DIE 20 MAY 1718" que vol dir " Jo estimo els qui m'estimen i els que matinegin per buscar-me em trobaran. Llibre dels Proverbis, 8. Josep Vinyals Veguer em feu fer. Dia 20 maig 1718"

L'antiguitat de Can Vinyals  és ben palesa i la tradició parla de l'estada de Sant Bonaventura a la casa al seu pas pel nostre paí­s.

Els Vinyals posseeixen tí­tol de noblesa atorgat per Carles V el 23 de Juny del 1555

1537 juliol 6, Girona, davant el notari Bernat Vives, El bisbe Joan de Margarit firma rebut a Bernat Vinyals de Flaçà de 24 lliures, valor atribuït en concòrdia a dos foriscapis de delmes de Cervià i Sant Jordi Desvalls, adquirits per l’abat de Sant Llorenç de Mont, Francesc Albanell.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 1, núm. 43. (Document 1728)

Informació extreta de:
Llibre "Els pobles gironins" de Maruja Arnau
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona
Fotografia cedida per Dan B. i Juyà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)