Mas Viader

Vist: 4134

Surt esmentat com Mansum Berengarii Uiaderii de Flociano.

El 24 d'octubre del 1248, L'abadessa Berenguera de Sant Daniel ven al vestuari del seu monestir el mas Viader de Flaçà pel preu de mil sous melgoresos, que són aplicats a satisfer la compra feta a Ramon Andreu d'un camp situat a Vilablareix.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 147. Còpia: Llibre 11, folis 248 i 249)

No ens consta que hi hagi cap relació entre aquest mas i el Mas Roig, també anomenat Mas Viader per raó del casament de la pubilla amb un Viader al segle XX.

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)