Mas Moner

Vist: 5493
Can Moner - Llagostera

Esmentat també com can Moner o el mas Muné. Està situat la veïnat de Sant llorenç, a la vall del Ridaura, i té integrat el Molí de can Moner, dit també el Molí de baix de can Moner.

Edifici industrial destinat a la producció de farina i actualment en desús. El conjunt edificatòria servia per emmagatzemar la matèria bàsica, el blat, la transformació i la producció de la farina. Del conjunt del Molí de Can Moner destaca la xemeneia d'obra vista, que reflecteix l'etapa d'electrificació del molí1.

L'establiment d'aquests molins en el riu Riudaura respon a la necessària utilització tradicional que s'havia fet de l'aigua per fer funcionar els molins de gra. En el s. XIX es canvià el sistema de producció de farina amb la construcció d'una turbina que mecanitzava el sistema. Existeixen algunes troballes d'època romana en aquest indret1.

1 Web del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)