Mas Llobet de Vilavella

Vist: 3842

A l'arxiu de la famí­lia Caramany hi ha un pergamí­ de l'any 1384 (C5, 3365), corresponent a la venda atorgada per Pere Torró de Carbonera i el seu fill Guillem, del terme del castell de Llagostera, a favor de Francesc Mayensa, del mateix lloc, d'una feixa de terra situada al lloc anomenat Casalls, que fou de pertinences del Mas Llobet de Vilavella, pel preu de 20 lliures, i salvant el domini directe del senyor de la baronia de Llagostera.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)