Mas Llorenç

Vist: 3966

En el capbreu de Panedes de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, l'any 1319, hi consta el mas Llorenç amb 21 tinences. Segons consta a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4, pergamí 89, confessió de Berenguer Llorenç, 3-XII-1319) Tot i que el mas estava sota el domini de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, les parcel·les immediates a l'habitatge afrontaven amb una peça del mateix tinent del mas Llorenç, però sotmesa a la senyoria del rei d'Aragó de la qual el capbreu abacial no en tornava a dir res més1.

1 Llagostera Medieval, de Xavier Soldevila Temporal, pàg.47

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)