Mas Sabet

Vist: 3839

En el capbreu de Panedes de l'abat de Sant Feliu de Guíxols, l'any 1319, hi consta el mas Sabet amb 20 tinences. Segons consta a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Monacals, Sant Feliu de Guíxols, carpeta 4, pergamí 89, confessió de Berenguer Llorenç, 3-XII-1319) 1.

1 Llagostera Medieval, de Xavier Soldevila Temporal, pàg.47

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)