Mas Rames o Ramis

Vist: 3742

El 2 de juliol de 1324, Bernat Ramis, de Salt, capbreva a l'abadessa Beatriu de Cabrera i al monestir de Sant Daniel de Girona les possessions que te sota domini directe del monestir a Salt i Montfullà1.

1 Arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 601.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)