Mas Comes

Vist: 4232

 El mas Comes, apareix documentat al segle XIV a Salt, sota el domini directe dels Llorenç, precisament en el moment que van comprar el mas i la llibertat personal als Llorenç el 1390 per 57 lliures barceloneses (Arxiu Històric de Girona, Pergamins de l'Hospital Nou, núms. 1100 a 1102 - 17/11/1390)1.

1 Societat i economia a Salt a la baixa edat mitjana, per Lídia Donat i Pérez.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)