Mas Rovira

Vist: 757

El 29 de desembre de 1407, Antoni sa Rovira de Cartellà, fill de Pere sa Rovira i Alamanda, es fa home propi de la sagristia del Monestir de Sant Daniel de Girona, a càrrec de la sagristana Sibil·la de Puig, per raó de la seva entrada al mas Oliver de Canet pel casament amb Vicenta, senyora útil i propietària del mas Oliver de Canet i filla de Bernat Oliver i Margarida​ (Arxiu del Monestir de Sant Daniel, pergamí 1114).

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)