L'Avellaneda

Vist: 3808

Surt esmentat a l'any 922 en el testament d'Elienard, en que deixa com hereva del seu alou de les Preses, obtingut per aprisió, a la seva segona dona, Ricarda.

Informació extreta del llibre "Girona Pas a Pas"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)