Can Ramis

Vist: 3722

Es troba en el camí­ de Santa Magdalena, en un petit promontori a mà esquerra.

La famí­lia Ramis ve vinculada d'antic a Santa Maria de Jonqueres. Del 1540 al 1713 se'ls encarregà l'alberg i església, mentre el priorat era regentat per capellans directament relacionats amb la Mitra de Girona.

El 1718 es troba citat Jaume Ramis com a propietari dels masos Ruscans o de Llagrecens, de la masia Costa i la borda Icard derruïda. Les terres situades dins el priorat que treballava Jaume Ramis, rendien uns 25 sous anuals. A més d'aquestes, el prior Campmol li féu capbrevar "una casa i terres situades a tocar la capella" amb la obligació que en aquesta casa "havia de mantenir dues cambres on pogués habitar el prior si hi acudia i fer-hi 25 sous més de cens". La casa en qüestió podria tractar-se de can Ramis.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )