Mas Quintana

Vist: 3819

Esmentat com a Mansis de Quintana.

El 16 de juliol de 1255, Jusiana de Cervera, fa testament i corrobora la donació feta del mas Quintana de Maià i el mas Cases de Vilademires a la seva filla Beatriu. (Arxiu Diocesà de Girona, delmes, folis 17-18)

Informació extreta de: Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )