Can Pere Pau

Vist: 3815

Esmentat també com Can Casadevall.

És una casa molt antiga que deixa entreveure un passat remot. Hom diria que es tracta d'una casa fortificada, amb un pati que be podria ser un Pati d'Armes i unes corts impressionants amb unes arcades de grans dimensions. Molts anys enrera, aquesta casa venia obligada a allotjar els soldats que venien en nom del Duc de Fèria, donant-los sopar i descans. Consta documentalment que aquesta obligació la tenia una gran casa de Dosquers i una altre de Fares. El Duc de Fèria havia tingut a la zona diverses possessions.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )