Can Pou

Vist: 4394

Es troba tot just iniciat el Camí­ de Santa Magdalena en una posició a mà esquerra lleugerament elevada. Es tracta d'un gran edifici que ha sofert diverses restauracions en el temps, tot i que la porta dovellada és de la fase primitiva. En un lloc de la casa hi figura la data del 1600, si be la casa és molt més antiga.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )