Can Garriga

Vist: 4221

El mas es troba en el veïnat de Bruguers. A la llinda de la porta hi ha la inscripció: "Raphel Lladó 1625" i una creu gravada amb una curiosa base triangular que s'inicia en els seus braços horitzontals.

El nom de Garriga l'hi ve dels masovers que visqueren a la casa durant molts anys. El mas des del 1700 fou propietat de la famí­lia Hereu.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )