Can Frigola

Vist: 4395

Es troba en un trencant al revolt que va a Santa Magdalena. Segons acrediten uns pergamins que s'hi trobaren, la casa ve documentada en el segle X.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )