Can Coromines

Vist: 4184

Es troba a frec de l'ermita de Sant Prim i Sant Felicià. La masia és molt antiga i es pot datar entre els segles XIII i XIV, tot i que s'hi han realitzat ampliacions per adaptar-la a residència per a turisme rural. A dintre el mas hi havia incorporat un molí­ fariner i trull d'oli, del qual hi ha referències vers l'any 1200. En el transcurs d'unes obres va aparèixer una concavitat que després d'un estudi, es va deixar entreveure que podria tractar-se d'un forn ibèric.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )