Mas Mataró

Vist: 2650

El mas Mataró és la casa Pairal de la famí­lia "Mataró" de Franciac

És un dels masos del que es te una constància més antiga a la parròquia de Franciac. El nom l'hi ve quant a l'any 1304, Pere de Mataró es casa amb Alí­cia Ferrer, pubilla, filla de Bernat Ferrer i neta de Ramon Ferrer, mort a l'any 1298. La nissaga es manté al mas des de llavors fins que, a començaments del segle XIX, Maria Mataró de Vinyals, pubilla de can Mataró, es casa amb Joan Calderó i Matapinós, hereu de Can Calderó de Riudellots, i a partir d'aquesta circumstància, el patrimoni de la Casa Mataró s'integra a la Casa Calderó de Riudellots de la Selva.

El mas data del segle XVI, en una inscripció s'hi pot llegir l'any de 1554. Les finestres de la façana i la seva porta adovellada, ens indiquen la posició privilegiada que varen tenir en algun moment els habitants del mas. Encara està habitat i s'hi manté activitat agrí­cola, sobretot ramadera.

La nissaga dels Mataró, al llarg del temps es va entroncar amb famí­lies reconegudes i ennoblides com els Albertí­ de Llagostera, Ribot de Foixà, Gelabert de Caldes, Vinyals de Flaçà i finalment els Calderó de Riudellots.

Santiago de Llobet Massachs va estudiar la genealogia de la famí­lia Mataró de Franciac i la va incloure en el llibre que va escriure sobre la Casa de la Torre Llobet de Vidreres.

Documents:

DEPÒSITA: U-326 f 209v (ADG)
El mateix diposita 9 lliures a lluïció d'un censal dels aniversaris de Riudellots de la Selva, 27 octubre 1542; foren prestades a Jeroni Costa, prevere de la seu, i a Pere Mataró, pagès de Caldes de Malavella. (Document per estudiar si es tracta d'un habitant del mas)

DEPÒSITA: U-326 f 352 (ADG)
Els aniversaris de la seu dipositen 54 lliures a lluïció d'un censal del benefici dels Quatre Evangelistes de la seu, 31 desembre 1549; foren prestades a Rafael Mataró, de Franciac.

MANUALS DE BENEFICIS 1620-1629: D-276 f 81 (ADG)
Antoni Giribert alias Mataró, pagès de Franciac, presenta Miquel Ciurana, rector de Sant Andreu Salou, per al benefici de Santa Maria i Margarida de Caldes, vacant per òbit de Miquel Mercader, 1621.(Document per estudiar si es tracta d'un habitant del mas)

Informació extreta de: Arxiu Diocesà de Girona

Mas Mataró (Franciac) dècada del 1960 Mas Mataró (Franciac) any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)