Can Mas

Vist: 2501

Can Mas està situat al costat de la carretera nacional II, davant de Cal Aymerich.

El cognom Mas ja es troba relacionat amb el poble de Franciac l'1 de febrer de l'any 1409, quant Bernat de Carbonell, Guillem Mas i Pere Torra, tots de Franciac, reconeixen a Catalana de Foixà, priora de Sant Daniel, Galceran de Cruïlles, donzell de Caldes i Pere de Berguedà, paborde de l'Almoina, la seva obligació de pagar delmes dels raïms de parra, igual com la tenen de les vinyes baixes
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, P-002-2533).

També en un pergamí­ que es conserva a l'Arxiu Diocesà de Girona del 23 de novembre de 1441, hi consta que "Miquel Mas àlies Savarich, de Franciac, es fa home propi de Pau Vidal, obtentor del benefici de Sant llorenç de la Seu, per haver casat amb Maria, propietària del mas Mas de Franciac. Notari Francesc Negrell"
(Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Cúria, Ref. P-001-0292).

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

Can Mas (Franciac) dècada del 1960 Can Mas (Franciac) any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)v