Mas Gironès

Vist: 2234

El mas Gironès es troba situat al final d'un camí­ que s'agafa a ma dreta de la carretera nacional II en direcció a Barcelona, després de l'Hostal de la Thiona i al davant de Cal Aymerich. Actualment la casa ha estat totalment restaurada i no manté cap tipus d'activitat agrí­cola, fet que contrasta amb la situació dels anys seixanta en que conservava la seva activitat pagesa, encara que segurament molt minvada.

El cognom Gironés el trobem vinculat al poble de Franciac ja el 24 d'abril de l'any 1384 quant Lluí­s Carbonell, beneficiat de Sant Llorenç de la Seu, defineix Mateua, filla de Ramon Gironès de Franciac, per 2 sous 8 diners. Posteriorment als segles XVII i XVIII, consten diferents persones amb el cognom Gironès, amb el qualificatiu de pagesos, en diferents documents conservats de l'Arxiu Diocesà de Girona.

Documents:

MANUALS DE BENEFICIS 1365-1499: D-168 f 117 (ADG)
Lluí­s Carbonell, beneficiat de Sant Llorenç de la seu, defineix Mateua, filla de Ramon Gironés de Franciac, per 2 sous 8 diners, 24 abril 1384.

MANUALS DE BENEFICIS 1620-1629: D-282 f 108 (ADG)
Miquel Ros, rector de Franciac, insta la col·lació del benefici de Sant Silvestre de Franciac, vacant per òbit de Bernat Bou, al que ha estat presentat per Pere Gironès, pagès de la mateixa parròquia, 1627

MANUALS DE BENEFICIS 1620-1629: D-282 f 108v (ADG)
Anna Gironès, pagesa de Franciac, presenta Joan Ametller, clergue d'Hostalric, per al benefici de Sant Silvestre de la seva parroquial, 1627.

MANUALS DE BENEFICIS 1670-1699: D-336 f 77v (ADG)
Narcí­s Gironès i Narcí­s Martorell, pagesos de Franciac, consenteixen a la resignació del benefici de Sant Silvestre de la seva parroquial per part de Macià Riera, prevere de Montcal, 1681.

MANUALS DE BENEFICIS 1670-1699: D-346 f 42 (ADG)
Narcí­s Martorell i Narcí­s Gironès, pagesos de Franciac, consenteixen a la resignació del benefici de Sant Silvestre d'aquest lloc per part de Pere Ullastres, 1691.

MANUALS DE BENEFICIS 1700-1729: D-363 f 85v (ADG)
Josep Gironès, pagès de Franciac, presenta Jaume Massa, clergue de Caldes de Malavella, per al benefici de Sant Silvestre de Franciac, vacant per òbit de Josep Boet, prevere, 1709.

Informació extreta del Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

Mas Gironès (Franciac) vers 1960 Mas Gironès (Franciac) any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)