Can Geli

Vist: 2365

Can Geli es trobava situat a peu de la carretera nacional II, a la cruïlla que actualment porta al golf de Caldes.

Abans d'enderrocar-lo s'hi feia l'activitat de restaurant. El projecte de desdoblament de la carretera Nacional II ha fet desaparèixer aquest mas, engolit pel progrés.

Can Geli (Franciac) vers 1960 Can Geli (Franciac) a l'any 2003 abans de la seva desaparició

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)