Mas Ferrer

Vist: 2209

Mas Ferrer (Franciac), dècada 1960/70El cognom Ferrer ja el trobem relacionat amb el poble de Franciac des de l'any 1269 quant, al dia 30 de setembre, Marquès de Santacecí­lia, paborde de l'Almoina i Pere de Cornellà, procurador de la mateixa, signen rebut a Ramon Ferrer, de Franciac, de 15 squillatas de blat i 100 migeres de mill, comprades per l'Almoina, que pagaran a preu del mercat de Caldes.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)