Can Feliu

Vist: 2277

El mas de Can Feliu està situat al davant i al sud de can Xandrich, és usada actualment com a segona residència.

Tot i que no hi ha cap activitat agrí­cola, la casa es conserva

Can Feliu (Franciac), dècada de 1960/70 Can Feliu (Franciac), any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)