Can Cuní

Vist: 2754

Per anar al mas de Can Cuní s'ha d'agafar un trencant a mà esquerra a la carretera nacional II, just després del desviament a Franciac en direcció sud, passant per darrera del Mas Aymeric i després del Mas Mora. La casa es conserva i s'usa com a residència de cap de setmana.

En els anys 1960/70 no hi quedava pràcticament cap activitat agrí­cola.

Can Cuní­ (Franciac) dècada 1960/70 Can Cuní­ (Franciac) any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)