Mas Boadas

Vist: 2321

El Mas Boadas està situat al vessant nord del puig de l’església de Franciac, just darrera les actuals escoles. A la porta d’entrada hi ha una inscripció amb el nom de “Thió”, i una data del segle XVIII. Això ens fa suposar que fou construït per algun membre d’aquesta famí­lia.

No és un mas molt antic, l’estructura de rajola massissa de la seva façana així­ ho delata, però el 2003 encara es mantenia com a explotació agrí­cola, bàsicament ramadera.

Can Boadas (Franciac) dècada 1960/70

Mas Boadas a la dècada del 1960/70
(Foto Mn. Bars)

Mas Boadas (Franciac)

Mas Boadas al 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)