Can Salom

Vist: 2337

La referència més antiga del mas l'hem trobada a l'abril de 1382, quan Guillem Salom de Caldes, capbreva a l'abat Guillem de Vilabertran, una possessió, segons consta en els pergamins de la Pia Almoina .

També hi ha un document del 14 de maig de 1799, en que es concedeix llicència de banc a l'església de Caldes de Malavella a favor de Jaume Salom.

Informació extreta de:
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, P-2-2726
Arxiu Diocesà de Girona, Notularum 1699-1802, llibre G-169, full f.56

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.

Can Salom (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Salom a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)