Can Rufí

Vist: 2410

Es troba a llevant del nucli urbà, a continuació de la rambla d'en Rufí.

L'edifici de la masia data del segle XVI, és de dues plantes amb un escut sobre la porta. Tot i les restauracions que ha sofert, ha mantingut sempre la seva estructura original.

Informació extreta de:
Fitxa número 52 del llibre "El Patrimoni de la Selva"

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.

Can Rufí (Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Rufí a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)