Cal Andreu

Vist: 3925

El document més antic que trobem que fa referència a aquest mas és del dia 24 de desembre de 1539, signat a Caldes davant el notari Miquel Sunyer, i en el que Bartomeu Andreu, de Caldes de Malavella, fa heretament del seu mas Andreu a favor de la seva filla Gueraua.

Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Pia Almoina, P-2-2491


 Andreu

Ca l'Andreu a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 caldes-andreu

Ca l'Andreu a l'any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)