Molí d'en Valentí

Vist: 3808

Esmentat també com Mas Valentí.

A l'any 1595, consta la venda per execució de cort del molí d'en Valentí de la parròquia de Vilobí, a Antoni Gros, Pagès de Vilobí, com a més oferent, pel preu de 40 lliures i 10 sous. (Arxiu Caramany. Pergamí:C6, 3300)

A l'any 1620, consta l'establiment atorgat per Rafael Grau, rector del col·legi de jesuïtes de Santa Maria de Betlem de Barcelona, a favor de Jeroni de Real i Godai, flaquerius de la ciutat de Girona, d'un seguit de possessions a Vilobí d'Onyar, entre elles el mas Valentí, amb preu d'entrada de 310 lliures. (Arxiu Caramany. Pergamí: C1, 3302).

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )