Mas Farrerós

Vist: 3920

Conegut també com a Mas Vives i esmentat com a Mansum Uiues, Mansum Ferreros

El 19 de novembre del 1236, Arnau de Púbol fa donació al monestir de Valldemaria dels drets que té als masos Vives (Posteriorment anomenat Ferrerós), Pruna i Rovira de Sant Gení­s de Palafolls.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 113)

El 17 de setembre del 1238, Ramon de Basella fa donació a Beatriu d'Estela, priora de Valldemaria, del seu dret sobre els masos Ferrerós, Pruna i Ruira de Palafolls
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 123; Regest: Capbreu de Valldemaria, pàgines 190 i 191)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)