Castell de Milany

Vist: 4062

Es troba situat en un cim escarpat en el lí­mit sud del terme. El posseïren els senyors de Vallfogona, el comte de Besalú, els Montcada i la famí­lia Pinós.

La capella del castell estava dedicada a Sant Pere

Informació extreta de:
Llibre "Els pobles gironins, Volum I" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)