Cronologia històrica del castell de Puigalder

Vist: 3794

Placa al castell de Puig-alderA les parets de l'ermita de Sant Salvador de Puig-alder, hi ha una placa que porta gravada la cronologia històrica del castell de Puig-alder, un indret tant desconegut com bonic de la vall d'Hostoles.

Al costat de cada any es llegeix una síntesi del fet que en fa referència.

 

1020 En el testament sacramental, el comte de Besalú Bernat Tallaferro llega el castell al seu fill Guillem
1057 Els comtes de Barcelona Ramon Berenguer I i Almodis, cedeixen la potestat dels castells d'Hostoles i Puig-alder a Eneas Miró; comença l'època feudal
1168 Bernat de Curtils cedeix al castell al seu fill, que posa sota la protecció i guarda de Miró, senyor d'Hostoles.
1184 Dolça d'Hostoles, mare de Miró, en el seu testament fa un llegat a la capella del castell de Puig-alder per reparar malifetes.
1212 Miró III llega el castell a la seva filla Dolça
1252 El castell està en mans de Ramón de Palafolls
1273 Guillem Galceran de Cartellà ataca el castell que està en poder del comte-rei Jaume I
1277 Ramon de Palafolls presta homenatge al comte-rei Pere II pel castell
1288 Novament en poder dels senyors del castell d'Hostoles, confien la custodia de Puig-alder a Agnès de Colltort
1305 Tots els masos que depenen del castell són remences. El comte-rei Jaume II, per serveis prestats per Guillem Galceran de Cartellà, li concedeix la plena jurisdicció civil i criminal.
1344 Pere de Coll és senyor de Puig-alder. Té el castell pel senyor d'Hostoles i aquest pel comte-rei Pere el Ceremoniós.
1387 Pere el Ceremoniós ven els castells i tota la vall d'Hostoles a Guillem Galceran de Rocabertí.
1417 El rei Alfons el Magnànim recupera la possessió alodial dels castells de la vall d'Hostoles.
1462 El castell estigué en poder de Francesc de Verntallat, cabdill dels remences durant la revolta dels pagesos
1472 El castell estigué en poder de Francesc de Verntallat, cabdill dels remences durant la revolta dels pagesos
1486 Sentència arbitral de Guadalupe. Fi de la revolta remença.

La placa està signada pels "Amics de la Vall d'Hostoles"

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)