Els estudiants del 68è Curs d'Arqueologia d'Empúries troben un cap de lleó romà

Vist: 4324

Cap de lleó trobat el 2014 a EmpúriesEs tracta d'una escultura decorativa que formava part del suport d'una taula del segle I dC. També s'ha aprofundit en l'estudi de locals i cases de l'època.

Demà acaba la 68a edició del Curs d'Arqueologia d'Empúries, en el qual una trentena d'estudiants d'arqueologia procedents de diverses universitats de l'Estat i d'Itàlia han estat tres setmanes excavant. En el decurs d'aquestes pràctiques, que han tingut lloc majoritàriament en tres sectors de l'anomenada Insula 30, s'han documentat diferents nivells de les tabernae (locals o botigues) situades al sector meridional d'aquesta àrea emmarcada en l'època altimperial, així com també restes constructives que es poden relacionar amb un domus d'atri (casa), que havia ocupat abans aquest lloc de la ciutat durant el segle I aC, de la qual s'han localitzat sectors d'hàbitat i cambres de serveis.

Però pel que fa a la troballa de peces, en la campanya d'aquest any destaca sobretot la descoberta d'una escultura romana decorativa realitzada en marbre blanc que representa clarament el cap d'un lleó. Segons els experts, la seva cronologia estaria al voltant del s. I dC i formaria part de l'ornamentació del suport d'una taula (trapezòfor).

A més d'aquest element, s'han recuperat diversos objectes, entre els quals hi ha una dracma de plata, de la seca grega d'Empòrion, que crida l'atenció perquè s'ha trobat als nivells romans de l'excavació. Així mateix, destaquen diversos útils fabricats amb os, com ara agulles o styli per escriure sobre taules de cera; monedes, i objectes decoratius de bronze i ceràmica.

Els sectors excavats

L'excavació s'ha centrat novament en tres sectors de l'Insula 30, l'illa d'edificacions que es troba entre dos dels carrers principals de la ciutat romana i on es troben les termes públiques. L'excavació en tot aquest sector ha revelat una complexa successió de reformes del s. I aC al segle III dC, que aporten molta informació sobre l'evolució i els diferents usos d'aquesta zona.

Les cases romanes com a eix vertebrador.

Des dels seus inicis, el Curs d'Arqueologia s'ha dut a terme cada any sense interrupció i ha esdevingut el més antic dels cursos d'arqueologia que s'imparteixen a l'Estat. Manté encara el caràcter internacional i una ferma orientació formativa. Aquest any s'ha centrat en el tema de les cases i espais domèstics de la ciutat romana. A més de les sessions teòriques i pràctiques, s'hi han ofert diverses conferències.

Veure vídeo de la secció de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Publicada al diari "El PuntAvui", 25 de juliol de 2014 - Jordi Camps Linnell - Empúries 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)