Bibliografia

Una història de la diòcesi de Girona

Vist: 6549

Història de la diòcesi de GironaAutor: Josep Maria Marquès
ISBN: 978-84-8415-964-3
Edita: Bisbat de Girona i Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Publicació: Novembre de 2007

Josep M. Marquès ha construït una història de la diòcesi de Girona sobre la base d'estudis que en bona part ha elaborat ell mateix. D'aquesta forma intenta una renovació temàtica respecte d'altres obres anàlogues. Al costat d'informacions sobre l'espistologi, la catedral i el seminari, habituals en obres similars, presenta anàlisis de les institucions i el seu funcionament (sínodes, tribunals diocesans, visita pastoral).

Atès que les parròquies són les comunitats on la majoria de fidels cristians han donat gairebé tot allò que l'Església els podia demanar i on han rebut gairebé tot allò que l'Església els podia donar, hom les estudia de manera genèrica i en recull les dades històriques bàsiques en un apèndix.

Aquesta història s'interessa pel laïcat i les seves organitzacions, i aprofundeix en la problemàtica dels clergues com a col·lectiu, sense deixar de banda la influència de religiosos i religioses sobre el poble de Déu. És una història que se situa en continuïtat amb les existents i que potser estimularà investigacions i noves interpretacuions sobre el poble de Déu que és a Girona.

Informació extreta del propi llibre

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)