Crespià

Santa Eulàlia de Crespià

Vist: 2543
Santa Eulàlia de Crespià
Santa Eulàlia de Crespià

Possiblement el primer esment d'aquesta església el trobem en un document de l'any 1151 que esmenta el lloc de Santa Eulàlia, identificable molt probablement amb Crespià. Malgrat això, la seva església apareix sota l'advocació de sant Marc en els primers documents coneguts que s'hi refereixen en el segle XII (any 1131)1.

El temple era inicialment d'una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular, si bé ha estat objecte de moltes reformes al llarg del temps. La principal modificació es practicà en època moderna, durant els segles XVI i XVII, en que fou ampliada a un costat i l'altre de la nau, configurant internament tres capelles laterals per banda intercomunicades.. L'absis fou fortificat i convertit en una mena de torre de defensa, mentre que a la part de llevant s'hi afegí un edifici destinat a sagristia., en la porta de la qual figura la data de 16422. El campanar correspn també a una construcció d'època posterior al temple romànic1.

1 Catalunya romànica, vol.  V, Joan Badia i Homs

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)