Bibliografia

Pagesos i homes de mar de Lloret

Vist: 5817

Frares, 14Pagesos i homes de mar de Lloret (estudi i edició del capbreu de la Pabordia de Novembre de 1317-1320)
Autor: Elvis Mallorquí
Edició: 2014 Ajuntament de Lloret de Mar
Col·lecció: Els Frares, núm 14.

A partir de la transcripció del capbreu de la Pabordia de Novembre o de Lloret de 1317-1320, l'autor estudia el terme de Lloret el segle XIV, amb la parròquia de Sant Romà, el castell de Sant Joan, el domini de la seu de Girona i les altres senyories (el monestir de Sant Salvador de Breda, el rector i els cavallers Camós i Alou), els habitants dels masos i les bordes, els homes de mar i les primeres notícies del port de Lloret, la universitat de Lloret i els conflictes interns de la vila. El document també li permet analitzar la feina al camp i al bosc, el comerç, la pesca, la ramaderia i els oficis artesanals

Informació extreta de la revista l'Avenç

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)