Organització Territori

Parròquia de Sant Quirze de Colera

Vist: 282

Sant Quirze de Colera és una antiga parròquia, erigida el 1773 i agregada el 1928 a Rabós d’Empordà1.

La parròquia de Sant Quirze de Colera depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Arxiu Diocesà de Girona
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)