Organització Territori

Parròquia de Sant Romà de Delfià

Vist: 284

Sant Romà de Delfià és una de les esglésies esmentades a la suposada sentència de Carles el Calb de l’any 844 a favor del monestir de Sant Quirc de Colera i contrària al comte Alaric d’Empúries. Hom és d’acord a considerar espuri aquest document, que deu ésser el fruit d’un intent dels monjos de Sant Quirc d’atribuir el domini d’una part important del territori del comtat de Peralada amb les esglésies que li corresponien. Hom creu, tanmateix, que la falsificació devia ésser feta en plena època medieval, als segles XII o XIII.

En les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280 figura l’església de Delfià, que figura com a parroquial en els nomenclàtors de la diòcesi del segle XIV. Amb posterioritat fou convertida en sufragània de Santa Eulàlia de Noves (parròquia de Garriguella) i ja no apareix a la llista de parròquies de l’any 16911.

La parròquia de Sant Romà de Delfià depenia de l'antic Ardiaconat d'Empúries2.

1 Catalunya Romànica, per Joan Badia i Homs
2 El Llibre Verd del Bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, d'Elvis Mallorquí Garcia

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)