Cervià de Ter rebrà un fons per donar valor al castell medieval

El PuntAvui
Vist: 4532

Castell de Cervià de TerL'ajut permetrà fer una excavació, consolidar les restes i senyalitzar el conjunt.

En l'última comissió de Patrimoni s'ha valorat favorablement el projecte d'investigació, consolidació i promoció del castell de Cervià de Ter (Gironès), actualment en estat ruïnós. Així, el projecte que impulsen l'Ajuntament i la Universitat de Girona (UdG) té via lliure per tirar endavant una campanya arqueològica, consolidar els resultats i museïtzar les restes perquè siguin visitables en un futur pròxim.

El director dels serveis territorials de Cultura, Antoni Baulida, detalla que Cervià de Ter, a través de l'1% cultural, disposarà d'un fons –aproximadament d'uns 350.000 euros– per impulsar el projecte, però Foment exigeix que es tramiti tot alhora. Segons Baulida, això potser farà que s'acabi modificant alguna part de la proposta, depenent del que es trobi durant la fase d'investigació. “L'únic que demanem és que ens comuniquin els canvis”, remarca.

El castell de Cervià, com valora el professor Lluís To en un dels seus estudis, compagina les restes arqueològiques d'un castell medieval i altres elements patrimonials de la mateixa època, amb un important arxiu de documents procedents de l'antic priorat de Santa Maria de Cervià “que permeten resseguir amb un detall excepcional el procés de constitució del castell com a centre de poder, sociabilitat i cultura entre els segles XI i XV”. Els constructors del castell i de la senyoria de Cervià, Sunyer dit Llobet i la seva esposa Avierna, eren uns notables locals esmentats en documents des de finals del segle X.

Publicada al diari "El PuntAvui", 24 de juliol de 2014 - Jordi Camps Linnell - Cervià de Ter 

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)