Bibliografia

127 genealogies de Fernando Viader

Vist: 6449

127 genealogies de Fernando Viader127 genealogies de Fernando Viader
La memòria familiar dels propietaris gironins

Edició a cura de Ricard Garcia i Pere Gifre
Autor Genalogies: Fernando Viader i Gustà

Editors: CCG Edicions, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC - Secció Vicens Vives) de la UdG, i Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Any: gener 2004

Pàgines: 286

ISBN: 9788495483720

Són moltes les persones coneixedores de la importància històrica de les genealogies confeccionades per Fernando Viader, una feina pacient i callada, d'anys de treball. Els que les han volgut consultar han trobat la porta oberta i la facilitat per reproduir-les. En presentar aquestes 127 genealogies, que és un primer lliurament de les existents, es posa a l'abast d'un públic ampli el treball d'una vida. Un treball que interessa als particulars que troben reflectits en aquestes genealogies els seus avantpassats, als estudiosos de la genealogia, una disciplina que cada vegada té més seguidors, que troben una eina sòlida en què basar les seves recerques, i també als historiadors, que tenen en aquestes genealogies elements de referència per estudis sobre el món rural.

L'obra recull la feina efectuada per Fernando Viader, advocat de formació, erudit estudiós de la genealogia i de l'heràldica, historiador vocacional que, a partir de l'estudi de la genealogia de la seva família, ha anat confeccionant un corpus de genealogies que, en entroncar amb altres famílies i seguir-ne el fil, s'ha acabt per estendre a bona part de les famílies gironines que havien fet de la propietat de la terra la seva forma de viure.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)