Bibliografia

Genealogies Vol.I i II

Vist: 6273

383 genealogies de Fernando ViaderGenealogies
383 genealogies de famílies gironines

Autor: Fernando Viader i Gustà

Edició a cura  de Narcís de Puig i de Traver

Any: maig 2016

Volum I ( 1 Abella - 201 Masó)
Volum II (202 Massanet - 383 Xiberta)

Pàgines: 668 

ISBN: 9788460823346
ISBN Vol.I: 9788460836186
ISBN Vol II:9788460836209

Aquesta publicació constitueix un recull de les genealogies inèdites de Fernando Viader i Gustà. Amb anterioritat se n'havia publicat un recull al seu estudi sobre la família Noguer de Segueró i les 127 genealogies de Fernando Viader.

Presentem 383 genealogies de famílies que podem qualificar majoritàriament de "gironines": les més pel seu orígen i trajectòria, les menys per la seva vinculació posterior a aquestes contrades. L'obra de Fernando Viader ens mostra de primera mà l'evolució social i econòmica del món rural gironí a través de les genealogies de diverses famílies pageses: política matrimonial, natalitat, mortalitat, endeutament, establiments emfitèutics, adquisició de masos, ennobliment, religiositat, ascensió o degradació social i econòmica són només alguns dels aspectes que ens permeten copsarl'amplitud del seu treball.

En aquest volum es presenten les que restaren sense publicar, bàsicament pel fet de tractar-se dels esborranys i notes en què l'autor havia recollit sistemàticament la informació obtinguda al llarg de la seva vida. Tanmateix restaven a l'espera que se'ls donés la forma d'arbre genalògic. Aquesta ha estat la feina del responsable de l'edició: editar-les amb la finalitat de fer-les accessibles al públic. La tasca, si bé exempta de grans dificultats, no per això ha estat ràpida de fer. La immensa majoria de les genealogies les constituïen les anotacions que l'autor havia anat prenent quan consultava la documentació: llistes de baptismes amb els seus padrins, regests de la documentació més diversa que es pugui trobar en els arxius patrimonials i referències diverses. Només unes poques havien estat desenvolupades en arbres, alguns, per nosaltres i no per l'autor, més clars que altres. Calida doncs esmerçar-hi temps i paciència, ja que es tractava d'obtenir un resultat que no desmereixés tants anys d'investigació, dedicació i esforç.

Nota extreta del propi llibre

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)