Bibliografia

L'ahir i l'avui dels nostres pagesos

Vist: 3377

l'ahir i l'avui dels nostres pagesosL'ahir i l'avui dels nostres pagesos.
Autor: Josep Augé i Carreras
Editor: Ajuntament de Castelló d'Empúries
Pàgines: 167
Any:1993

Es tracta d'un recull etnogrtàfic de la vida i la feina del pagès d'aquesta zona empordanesa, classificat primer en forma de cronologia mensual, seguida d'un àmpli detall de les diferents feines en que s'organitzava l'activitat de la pagesia el segle passat.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)